Giới thiệu

Sứ mệnh

Tháng 4/2010, nhằm vận động, khuyến khích và nâng cao tinh thần trách nhiệm của cộng đồng người sử dụng Internet Việt Nam, Công ty Cổ phần VNG thành lập Quỹ từ thiện cộng đồng người sử dụng Internet Việt Nam – Vietnam Internet User Community Foundation (gọi tắt là VNIF) và ông Lê Hồng Minh – Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần VNG là Chủ tịch Quỹ.

Quỹ VNIF là tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động trên cơ sở tự nguyện nhằm phục vụ, hỗ trợ các dự án Y tế & giáo dục, Đưa Internet về làng và Kết nối thiện nguyện, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, xã hội, xây dựng nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp phát triển đất nước. Quỹ cũng là một cổng thông tin quan trọng giúp cho các tổ chức từ thiện, bảo trợ, trung tâm xã hội và các tổ chức, cá nhân có nguyện vọng làm từ thiện gặp gỡ và hỗ trợ cho các đối tượng thụ hưởng của Quỹ một cách dễ dàng và thuận lợi. Với sứ mệnh:“Phát triển Internet để thay đổi cuộc sống người Việt Nam”

Quỹ cộng đồng người sử dụng Internet Việt Nam mong muốn góp phần lan tỏa những tấm lòng nhân ái và thiện nguyện trong cuộc sống. Tiềm năng từ Internet là rất lớn và thông qua Internet, mỗi việc chúng ta làm điều có thể mang lại thay đổi cho cuộc sống của rất nhiều người.