QUỸ TỪ THIỆN CỘNG ĐỒNG NGƯỜI SỬ DỤNG INTERNET VIỆT NAM

Phát triển Internet để thay đổi cuộc sống người Việt Nam

Ủng hộ
QUỸ TỪ THIỆN CỘNG ĐỒNG NGƯỜI SỬ DỤNG INTERNET VIỆT NAM QUỸ TỪ THIỆN CỘNG ĐỒNG NGƯỜI SỬ DỤNG INTERNET VIỆT NAM

QUỸ TỪ THIỆN CỘNG ĐỒNG NGƯỜI SỬ DỤNG INTERNET VIỆT NAM

Phát triển Internet để thay đổi cuộc sống người Việt Nam

Ủng hộ
QUỸ TỪ THIỆN CỘNG ĐỒNG NGƯỜI SỬ DỤNG INTERNET VIỆT NAM QUỸ TỪ THIỆN CỘNG ĐỒNG NGƯỜI SỬ DỤNG INTERNET VIỆT NAM

Hoạt động của chúng tôi

Medical VN

With a wish to change Vietnamese lives, VNIF has been and is currently patronizing projects involving health and medicine for the community.

Internet to villages

With a wish to change Vietnamese lives, VNIF has been and is currently patronizing projects involving health and medicine for the community.

Connecting love

With a wish to change Vietnamese lives, VNIF has been and is currently patronizing projects involving health and medicine for the community.

Medical VN

1.000

case were supported

Internet to villages

10.000

place were recieved the computer

Connecting love

10.000

charity projects

Tin tức

Cùng VNIF Đưa Internet về làng

Cùng VNIF Đưa Internet về làng

Hòa trong niềm vui của tháng tựu trường, Qũy từ thiện cộng đồng người sử dụng Internet Việt Nam (VNIF) tiếp tục lên đường với sứ mệnh Phát t...

VNIF - Vì biển đảo quê hương

VNIF - Vì biển đảo quê hương

Ý thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc, VNIF luôn có các chương trình tài trợ thiết thực cho...

Áo ấm cho em

Áo ấm cho em

Lai Châu - Mùa đông không lạnh

HỌ NÓI GÌ ?

1 If you are going to use a passage of Lorem Ipsum, you need to be sure threr isn’t anything embarrassing hidden in the middle of text. All the Lorem ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined chunks as necessary

2 If you are going to use a passage of Lorem Ipsum, you need to be sure threr isn’t anything embarrassing hidden in the middle of text. All the Lorem ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined chunks as necessary

3 If you are going to use a passage of Lorem Ipsum, you need to be sure threr isn’t anything embarrassing hidden in the middle of text. All the Lorem ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined chunks as necessary

4 If you are going to use a passage of Lorem Ipsum, you need to be sure threr isn’t anything embarrassing hidden in the middle of text. All the Lorem ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined chunks as necessary

5 If you are going to use a passage of Lorem Ipsum, you need to be sure threr isn’t anything embarrassing hidden in the middle of text. All the Lorem ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined chunks as necessary

6 If you are going to use a passage of Lorem Ipsum, you need to be sure threr isn’t anything embarrassing hidden in the middle of text. All the Lorem ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined chunks as necessary

7 If you are going to use a passage of Lorem Ipsum, you need to be sure threr isn’t anything embarrassing hidden in the middle of text. All the Lorem ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined chunks as necessary

8 If you are going to use a passage of Lorem Ipsum, you need to be sure threr isn’t anything embarrassing hidden in the middle of text. All the Lorem ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined chunks as necessary

9 If you are going to use a passage of Lorem Ipsum, you need to be sure threr isn’t anything embarrassing hidden in the middle of text. All the Lorem ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined chunks as necessary

10 If you are going to use a passage of Lorem Ipsum, you need to be sure threr isn’t anything embarrassing hidden in the middle of text. All the Lorem ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined chunks as necessary

Mr.
Le Hong Minh

Chairman of VNIF

Mr.
Le Hong Minh

Chairman of VNIF

Mr.
Le Hong Minh

Chairman of VNIF

Mr.
Le Hong Minh

Chairman of VNIF

Mr.
Le Hong Minh

Chairman of VNIF

Mr.
Le Hong Minh

Chairman of VNIF

Mr.
Le Hong Minh

Chairman of VNIF

Mr.
Le Hong Minh

Chairman of VNIF

Mr.
Le Hong Minh

Chairman of VNIF

Mr.
Le Hong Minh

Chairman of VNIF

Nhà đồng hành